Vårt arbeid har gitt Lisa mulighet for skolegang og utdannelse, noe som ville vært vanskelig uten hjelpen vi får fra våre givere. vi takker for all støtten vi får.
Siste nytt fra school 4 life Skolegang til de fattigste paa 65 skoler

Vi fokuserer for tiden paa de fattgiste av de fattigste barna i skolepliktig alder. Vi utfordrer naa vaare kjaere givere til aa gjoere et ekstra loeft for at de mest trengende skal faa skolegang.

I direkte samarbed med de regionale myndigheter har School For Life tatt ansvaret for aa betale skolekostnadene til mange hundre av de aller fattigste barna i skolepliktig alder paa 65 skoler i byen Tanjungpinang og distriktene omkring. Det er mye som koster naar barn skal gaa paa skolen og uten stoette til innrullering, skolepenger, skolematriell, skoleuniformer, matpenger og mer hadde ikke de fattigste familiene i Bintan klart aa sende sine barn paa skolen... Les mer

School For Life innmeldt i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret er et offentlige register underlagt Brønnøysundregistrene med formål å forbedre samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og myndigheter, samt å sikre informasjon som kan styrke legitimiteten til den frivillige aktiviteten. Du kan lese mer om organisasjonen School For Life her og våre vedtekter finner du her.

Skolebibiotek i Tanjunpinang

I samarbeid med Utdannings-departementet i Indonesia har vi samlet inn midler til et nytt skolebibliotek for byen Tanjungpinang som ikke har noen bibliotek fra før. Bibiloteket er laget for alle skoleelevene i distriktet... Les mer

Øker kvaliteten i utdanningen

dfxsdfsdf School For Life har oekt kvaliteten paa tilbudet ved 46 skoler gjennom strukturell og matriell bistand.

Tett koordinert med Utdanningsdepartementet har School For Life gjort direkte opplæring og kursing av lærerne på 46 skoler og gitt dem oppdatert kompetanse innen pedagogikk og bruk av nye undervisnings-verktøy... Les mer

Hjelper 20 nye skoler i Tanjungpinang, Indonesia.

School For Life's første prosjekt er i Tanjungpinang, Indonesia, der School For Life har et tett samarbeid med de lokale myndigheter. Foreningen har etablerert nye skoler i distriktet, i tillegg til svært omfattende skole-utviklingsprosjekter i de eksisterende skolene i Tanjungpinang... Les mer
Trykk på kartet for å se hvor vi er lokalisert
Frivillighetsregisteret sikrer informasjon som kan styrke bistandsarbeidets legimitet
fdgda
fdgda
 

© SCHOOL 4 LIFE Global education development
info@school4life.com