School For Life er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som er partipolitisk og religiøs nøytral og som arbeider med skoleutvikling på grunnskoler og videregående skoler i sør-øst Asia.

School For Life sine målsettinger er direkte knyttet opp mot FN's barne-konvensjon, FN's tusenårsmål og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet. Fokusgrupper for bistand er skoler og laerere samt utsatte barn i skolepliktig alder i Indonesia. School For Life har også et tett samarbeid med de humanitære organisasjonene Barnas Forening og Barnas Vel om flere bistands-prosjekter.

Organisasjonens virksomheter drives fra to hovedlokasjoner: Stansberg-Matrand (Norge) og Arvika-Sentrum (Sverige). Organisasjonens hovedkontor ligger i Stansberg, N-2235 Matrand, Norge, og telefonnummeret er (+46) 570 754 646.

Les mer om School For Life sine prosjekter

 

m2 School 4 Life og FNs Barnekonvensjon  
School 4 Life jobber etter FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter.
<<< Les mer om FN's barnekonvensjon her
m2 School 4 Life og FN's Tusenårsmål  
School 4 Life sin visjon er forankret i tusenårsmålene som ble vedtatt av FN i år 2000
<<< Les mer om FN's tusenårsmål her
m2 School 4 Life og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet  
School 4 Life følger opp FN's resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i alt sitt arbeid.
<<< Les mer om FN's kvinneresolusjon her

© SCHOOL 4 LIFE Global education development
info@school4life.com